Dibolia species
(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)


Dibolia borealis?

 
Dibolia sp2

 
(Further information on this family)
(Photo Album)