Metachroma species
(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)


Metachroma angustulum?

 
Metachroma laevicolle?

 
(Further information on this family)
(Photo Album)