Syneta species
(COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE)


Syneta ferruginea

 
(Further information on this family)
(Photo Album)